Marco Beth
Marco Beth

Historiek

In 1967 startten de heer en mevrouw HOSTE met de uitbating van een slagerij in Vinkt. Daar produceerden zij voornamelijk zelf charcuterie. Rond deze periode begon Marc Hoste ook te experimenteren om de kunst van het koken van hespen onder de knie te krijgen. In het begin waren dat er slechts een 10-tal per week en die verkocht hij dan voornamelijk aan familieleden die ook het beroep van slager uitoefenden.


De vraag werd groter en de hespen werden door de consument gesmaakt. Daarop besloten de heer en mevrouw Marc Hoste in 1977 een fabriek te bouwen en de beenhouwerij over te laten. Er werd dan ook een P.V.B.A. opgericht en deze kreeg de naam MARCO-BETH. In 1989 werde de P.V.B.A. omgevormd tot een naamloze vennootschap en intussen werd ook de maatschappelijke zetel overgezet van Aarseleweg 2 te Vinkt naar de de Europalaan 40 – Industriepark 6 te Deinze.
Daar de vennootschap een alsmaar groeiend bedrijf is, was men in 1991 genoodzaakt om een eerste maal een grote verbouwing van de fabriek door te voeren. Op dit moment besloeg de oppervlakte van het gebouw 1300m².
Omdat de firma toch een almaar grotere afzetmarkt vindt, was het in 2007 opnieuw noodzakelijk om het bedrijf uit te breiden. Ditmaal werd er gekozen om de fabrieksgebouwen niet alleen uit te breiden. De volledige reeds bestaande fabriek werd bovendien vernieuwd en gemoderniseerd. De totale oppervlakte van de bedrijfsgebouwen beslaat momenteel een 2.500 m².


Mede dankzij deze investering bedraagt de produktiecapaciteit momenteel minimaal 25 ton hespen en schouders per week. Dit met een personeelsbestand dat intussen is aangegegroeid tot 15 personen die een full time job uitoefenen. Dankzij deze investering en ook mede door onze constante zorg voor een uitstekende kwaliteit, zijn wij houder van het ACS-certificaat.
Momenteel heeft de firma MARCO-BETH een afzetgebied in gans België en Nederland.
Zoals blijkt uit deze korte historiek over het ontstaan en groeien van Marco-Beth, hebben de heer en mevrouw Hoste in 1977 met succes een grote stap gewaagd om zich als hespenfabrikant te vestigen. Zij hebben dit risico aangedurfd omdat ze ten eerste hét recept hadden gevonden om gekookte hespen te fabriceren en ten tweede was er in die tijd nog een ruim aanbod op de markt voor dit beroep.
 

Ondertussen zitten de zonen, Kurt en Ludo ook reeds ettelijke jaren in de zaak.
 

Kurt Hoste is verantwoordelijk voor de verkoop en zit ondertussen al in de firma van 1993.Daar hij ook overal in het produktieproces meewerkt en inspringt, weet hij als geen ander hoe een gekookte hesp wordt gemaakt en wat daarvoor noodzakelijk is. Dankzij die kennis, kan hij de klant perfect informeren. Om de markt goed de kennen en te weten wat er leeft bij de consument is hij eveneens lid van de beheerraad van Fenavian, onze beroepsfederatie.
Ludo Hoste is productie- en kwaliteitsverantwoordelijke. Hij is in 2000 tot de firma toegetreden en dankzij zijn studies als industrieel ingenieur voedingsanalyse hebben wij de juiste persoon in huis om ons constante streven naar een uitmuntende kwaliteit te kunnen bevestigen.
De heer en mevrouw HOSTE kunnen gerust zijn. Hun levenswerk zal door hun zonen verdergezet worden op de manier waarop zij de firma altijd hebben geleid : met zorg, passie en oog voor detail en kwaliteit. Een troefkaart die MARCO-BETH aan zijn klanten kan bieden is de volgende : het is een familiebedrijf gebleven.